Manipulació de dades amb taules dinàmiques

Continguts

  • Pràctica 1: Emprar l’assistent per fer taules dinàmiques
  • Pràctica 3: Crear càlculs amb dades de la taula dinàmica