Compartir un fitxer entre diferents usuaris

Objectiu

Posar un determinat fitxer en xarxa per tal que el puguin fer servir d’altres persones.

Mètode

  • Aneu al menú Eines | Comparteix el document
  • Marcareu la casella que diu Comparteix aquest full de càlcul amb altres usuaris

Si les modificacions que fan els diferents usuaris no entren en conflicte, es guardaran tots els canvis.

Si a les modificacions es produeix un conflicte, es mostrarà el quadre Resolució de conflictes En aquest moment haureu de decidir quina versió voleu mantenir, la vostra o l’altra, amb les opcions Mantingues la meva o Mantingues l'altra Quan s'hagin resolt tots els conflictes, es desa el document. Mentre estiguem resolent els conflictes, cap altre usuari no podrà desar el document compartit.