Moure fulls sencers

El procediment és el mateix que l'indicat en el practica 7

L'única diferència és que per moure no ha d'estar activada l'opció copiar: