Copiar fulls sencers

Es poden fer còpies de fulls sencers emprant qualsevol dels dos mètodes:

Per menú clàssic

Ens situem dins del full que volem copiar i anem el menú Edita | Full | Mou / Copia (Alt+E) F M.

Per menú contextual

O bé amb el botó dret del ratolí (menú contextual) cliquem a sobre del full que volem copiar.

En els dos casos ens sortirà un desplegable:

Si no activem l'opció Crear còpia el full es mourà. En referència a la destinació hem d'indicar:

*El llibre on s'ha de situar la còpia (per defecte, és el mateix llibre). Si tenim més d'un llibre obert podem copiar o moure fulls d'un llibre a l'altre.

*La posició on es col.locarà (davant del full que seleccionem, o bé al final).