Emprar la utilitat de desplaçament directe a una cel·la

Situant-nos a l'esquerra de la barra de fòrmules podem escriure la referència de la cel·la on volem anar, prement tot seguit, la tecla de retorn .

(Exemple: A4). També podem anar a un full diferent posant el seu nom seguit del tancament d'admiració. (Exemple: Full2.B13)

Es van guardant totes les cel·les on hem anat anteriorment per facilitar tornar-hi.