Continuar sèries de dades

Mètode Manual

L'"Excel" permet completar sèries ja iniciades. Per fer-ho, cal seleccionar les dues últimes cel·les de la sèrie i arrossegar des de l'extrem inferior dret (el cursor canvia de forma) fins a la posició de l´última cel·la de la sèrie completa.

Exemple:

animació Flash

Mètode per Menú

De la mateixa manera, podem completar situant el cursor a l'última cel·la de la sèrie. Mitjançant el menú Edita | Emplena | ries podem accedir a una finestra per configurar l'emplenament de sèries de nombres.

Les opcions estan comentades al capítol anterior

Exemple de completar una sèrie temporal:

animació Flash