Seriar dades

Mètode Manual

L'"open calc" permet completar sèries de dades a partir dels primers nombres que la defineixen.

Exemple:

animació Flash

De la mateixa manera es poden fer sèries en fileres o columnes.

Mètode per Menú

Primerament hem de seleccionar la columna, fila o rang, on volem crear la sèrie.

Mitjançant el menú Edita | Emplena | ries podem accedir a una finestra per configurar l'emplenament de sèries de nombres.


La nova finestra té les següents opcions:


* Podem seleccionar la direcció:

 • Amunt o avall en columnes.
 • A la dreta o a l'esquerra en files.

* Tipus de sèrie:

 • Lineal: Successió artimètica. (Cada valor és l'anterior més una constant) (Ex: 2,4,6,8…)
 • Geomètrica: Successió geomètrica. (Cada valor és l'anterior multiplicat per una constant) (ex: 2,4,8,16,32,64…)
 • Data: Fa referència a unitats de temps expressada de la següent forma:
  • Dia
  • Dia feiner
  • Mes
  • Any

* A més, hem de marcar el valor inicial, el final i l'augment (o constant).

Per exemple, per fer una sèrie del 10 al 100 de 15 en 15 faríem el següent:

animació Flash