Fer canvis automàtics de continguts de cel·les

A més de cercar informació en un full o llibre es pot substituir la informació que hi havia per una de nova, emprant l'opció del menú Edita | Cerca i reemplaça o emprar les dreceres de menú abreujar (Alt+E) R o la drecera curta (Ctrl+F).

El procediment consiteix en cercar un determinat text d'acord amb el capítol anterior i substituir-lo per un altre. Es poden emprar totes les opcions de cerca comentades en el capítol 1.

De la mateixa manera pot servir per canviar tot un format per un altre. A l'exemple es canvia tot el text de color blanc, per color groc.

animació Flash

És convenient, primer, emprar Reemplaça per substituir un valor i comprovar que tot funciona correctament, per després prémer Reemplaça tot.