Cercar informació dins el full

Per buscar informació dins d'un full de càlcul podem anar al menú Edita | Cerca i reemplaça o emprar les dreceres de menú abreujar (Alt+E) I o la drecera curta (Ctrl+F).


Es desplega una finestra que ens permet cercar un text dintre de tot el full actiu. Només hem d'escriure el text buscat i prémer el botó "Buscar siguiente"


S'aniran marcant successivament les cel·les que tenen el text indicat.
També podem definir si el text que es cerca ha de coincidir amb la cel·la completa (cal activar l'opció) o si volem que es tinguin en compte les majúscules i minúscules. (Si activem aquesta opció, NO ens trobarà "Maria" si cerquem "maria")

Podem obtenir opcions complementàries quan premem el botó Més opcions


* Només en la selecció: Si tenim marcada una columna o una filera la cerca quedarà restringida als valors de la zona seleccionada si aquesta opció està activada.
* Endarrere: La direcció de cerca és inversa a l´habitual.
* Expressions regulars: Es poden emprar opcions avançades.Més informació
* Cerca per similitud: Si la cerca es realitza per paraules semblants. S'obre una finestra amb més opcions
* Cerca a: Si la cerca es realitza dintre de les Fórmules o en els Valors o les Notes.
* Direcció de cerca: Si es realitza en Files o Columnes.
* Cerca en tots els fulls:Es pot triar si volem que la cerca es realitzi en el full actiu o en tot el llibre.

En un principi es poden fer cerques més generals i, si el nombre de resultats és massa alt, cal anar restringint les opcions.