6.5 Ocultar files

Algunes vegades ens interessa que una filera quedi amagada, ja que té dades de càlcul intermedi que no volem mostrar o imprimir.
Podem ocultar 1 o més files simultàniament:

Podem seleccionar la o les fileres que volem ocultar amb el ratolí i premem el seu botó dret. Seleccionem Amaga o la tecla A.

Es seleccionen les fileres i anem Menú Inici | Grup Cel·les | Format, opció Amaga i mostra.