1.6 Modificar un rang

Quan tenim un rang en una fórmula, podem modificar-lo situant-nos sobre la barra de fórmules i escrivint el nou rang o modifiquem alguna dada de l'existent,

o bé, després de clicar sobre la cel·la que conté la fórmula, amb el cursor moure el senyal de rang des de qualsevol de les quatre cantonades.

}}