1.4 Assignar nom a un rang

Per facilitar l'ús d'un rang, per exemple en una fórmula, es pot assignar un nom que substitueixi el rang. Hem de seleccionar el rang (per exemple una columna) i anar al menú Insertar | Nom | Definir

Posarem el nom que ens sembli més adequat (per defecte l'Excel agafa l'encapçalament de columna i/o fila). Podem observar que el rang queda com a referència absoluta.

Un cop premem el botó Aceptar, el rang té un nom asignat.

Podem comprovar-ho. Seleccionant el rang ens indica el nom assignat.

Un nom emprat en un full no es pot repetir en un altre, ja que el rang inclou el nom del full de la seva definició.

De la mateixa manera es pot definir un nom a qualsevol tipus de rang (fileres, columnes, …)

Una opció molt útil a la versió 2010 és definir els noms que consten a la primera filera.