Utilitzarem els rang dintre de les fórmules, filtres i noms.