La creació de rangs la utilitzarem en la definició de noms, filtres i fórmules.