1.1 Definir un rang

Referència a la posició de la cel·la (A1)

De forma predeterminada, Microsoft Excel utilitza l'estil de *referència A1*, es refereix a columnes amb lletres (de A a IV - un total de 256 columnes-) i a les fileres amb números (de l'1 al 65536).
Aquestes lletres i números reben el nom de títols de fila i de columna.

Per fer referència a una cel·la, cal escriure la lletra de la columna seguida del nombre de la fila. Per exemple, B2 fa referència a la cel·la de la columna B y la fila 2.

Alguns exemples de Rangs:

Referència Emprar
La cel·la de la columna C i la fila 7 C7
El rang de cel·les de la columna C i de les files de la 15 a la 25 C15:C25
El rang de cel·les de la fila 10 y de les columnes de la B a la E B10:E10
Totes les cel·les de la fila 5 5:5
Totes les cel·les de las files 7 a 12 7:12
Totes les cel·les de la columna J J:J
Totes les cel·les de la columna F hasta la K F:K
El rang de cel·les de les columnes A fins E i de les files 10 fins a 20. A10:E20


Referència a la posició actual (L1C1)

Es pot emprar un altre estil de referències (L1C1). Cal anar al menú Fitxer | Opcions
Activarem a la pestanya Fòrmules

Si activem l'opció Estilo de referencia L1C1 els rangs es nomenaran en funció de la posició que ocupa la cel·la activa:

Referència Significat
L[-2]C Referència relativa a la cel·la situada dues fileres per sobre, a la mateixa columna.
L[2]C[2] Referència relativa a la cel·la situada dues fileres per sota, dues columnes a la dreta.
L2C2 Referència absoluta a la cel·la de la segona filera, a la segona columna.
L[-1] Referència relativa a tota la filera situada sobre la cel·la activa.
L Referència absoluta a la filera de la cel·la activa.

Aquesta opció s'utilitza més sovint en macros.