Tractament de la informació numèrica: opcions de programari
LibreOffice Microsoft Office 97 Google Docs
OpenOffice Microsoft Office 2003 Microsoft Office 2010

Continguts competencials actualitzats el novembre de 2015