Emprar la funció de càlcul mitjana

Heu de fer servir la funció de la categoria Estadística anomenada MITJANA.

Retorna el valor mig dels arguments (valors) inserits a les cel·les seleccionades. Introduïu els noms de les cel·les o rangs sobre els quals voleu calcular la mitjana de la mateixa forma que per a la resta de funcions: