Canviar el color del text i el color de la cel·la

Aneu novament a Format | Cel·les

A la pestanya Efectes de lletra podeu modificar les opcions següents:

  • Color del tipus de lletra
  • Subratllar (també sobre-ratllat i ratllat)
  • Relleu
  • Contorn, ombra…

Per canviar el color de la lletra desplegueu la graella de colors i trieu el que vulgueu donar al text de la cel·la seleccionada:

Es pot donar diferents formats al text d’una cel·la. Per fer-ho, seleccioneu els caràcters als quals voleu aplicar un format concret i desplegueu el menú Format | Caràcter:

En aquesta finestra teniu possibilitat de triar, per al text seleccionat, un nou tipus de lletra , efectes o posició, igual que per al contingut d’una cel·la, però només s’aplicarà al text seleccionat. Vegeu l’exemple:

Heu vist com es pot canviar el color del text. També és pot canviar el color de la cel·la. Per fer-ho, aneu a Format | Cel·les i a la finestra Formata les cel·les cliqueu a la pestanya Fons. Per defecte està activat Sense emplenament. Hi ha prou que seleccioneu un dels colors de la paleta i accepteu i quedarà modificat el fons de la cel·la seleccionada.

Els diferents formats els podeu definir de forma prèvia a la introducció de les dades, seleccionant rangs de cel·les a les quals apliqueu un format determinat, o bé amb posterioritat.

Podeu copiar el format d’una cel·la a una altra o a altres amb el botó Pinzell de format de la barra d’eines