Canviar la tipologia de la lletra

Per mostrar les dades introduïdes d’una manera clara i ben presentada teniu les eines que us permeten donar format al full de càlcul. Com ja s’ha dit, les barres d’eines Formatació i Estàndard han d’estar sempre visibles per facilitar aquesta tasca.

Per aplicar format al text, aneu a Format | Cel·les

A la pestanya Tipus de lletra podeu modificar les opcions següents:

  • El tipus de lletra
  • Tipografia (normal, negreta, , etc.)
  • Mida de la lletra
  • Llengua