Veure opcions d’impressió

Per poder imprimir heu de tenir configurat l'accés de l’ordinador a una impressora. Si aneu al menú Fitxer | Imprimeix, veieu la següent pantalla:

En aquesta pantalla veieu al menú desplegable Nom, la impressora o llista d’impressores amb connexió des del vostre ordinador. També indicareu les pàgines que voleu imprimir. Si voleu que imprimeixi tots els fulls o únicament els fulls seleccionats o les cel·les seleccionades.

A Propietats hi ha les corresponents opcions de configuració on podeu seleccionar entre d’altres característiques el tipus de paper, qualitat de la impressió, etc.. Dependran de cada model d’impressora les possibilitats a les quals tindreu accés i les pantalles que us apareixeran seran diferents en cada cas. Com sabeu, les prestacions d’una impressora poden variar molt d’una a altra: hi ha impressores làser, de raig de tinta, amb colors o només escala de grisos (a partir del color negre).