Definir un àrea d’impressió

Si us interessa imprimir un rang del full de càlcul de forma predeterminada, no n’hi ha prou de seleccionar-ho i anar a l´opció d’imprimir. Un cop hagueu seleccionat quina zona del full voleu imprimir, l’heu de definir com a àrea d’impressió anant al menú Format | Àrees d'impressió | Defineix.

També podeu definir o modificar amb més detall el rang d'impressió anant a Format | Àrees d'impressió | Edita:

Mentre es mantingui aquesta opció, només podreu imprimir la zona definida. Per treure-la, heu d’anar al menú Format | Àrees d'impressió | Suprimeix.