Emprar la funció de càlcul producte

Heu de fer servir la funció de la categoria Matemàtiques anomenada PRODUCT. Amb aquesta funció matemàtica multiplicareu entre si tots els nombres o valors numèrics dels arguments inclosos i separats per un punt i coma.

La sintaxi és la següent:

PRODUCT(número de l´1 al 30)

Exemple:

Per incloure aquesta funció en una cel.la, feu com s’ha explicat anteriorment.