Emprar la funció de càlcul mitjana

Aquesta és una funció estadística que us retornarà el promig d’una sèrie de nombres.

La sintaxi és la següent:

MEDIAN(número_1; número_2; … número_30)

Podeu introduir rangs, valors constants o referències a cel.les. Per exemple:

Per aplicar aquesta funció, procediu com s’ha explicat anteriorment.