Emprar la funció de càlcul suma

Aquesta és una funció matemàtica que suma els nombres de les cel.les contingudes als arguments.

La sintaxi és la següent SUM(número_1; número_2; … número_30)

L´argument número_30 significa que hi ha un màxim de 30 arguments possibles per aquesta suma. Podeu introduir rangs, valors constants o referències a cel.les. Per exemple:

Per aplicar la funció, situeu-vos a la cel.la on ha d’anar el resultat de la suma. Procediu de la forma que s’ha explicat anteriorment.