Emprar l’assistent de fórmules

El programa de càlcul de "Google Docs" conté fórmules predefinides. Com hem dit, es pot escriure directament una fórmula o una funció a la barra de fórmules i podeu utilitzar l’assistent.

Amb les funcions podeu efectuar càlculs i operar amb les dades per obtenir resultats més o menys complexos a partir dels valors de cel.les o de rangs de cel.les.

Tingueu en compte que el programa només calcularà funcions matemàtiques sobre les cel.les que continguin valors numèrics. És important recordar que el programa reconeix les dates i hores com a valors numèrics i, per tant, també es poden aplicar algunes de les funcions matemàtiques a cel.les amb aquests valors. Si alguna de les cel.les és buida o conté un tipus de valor diferent (text, lògics, etc.) no la tindrà en compte.

Accediu a aquest assistent anant al menú Insereix | Fórmula i triar del desplegable alguna de les fórmules o funcions més utilitzades:

Si cliqueu Més.. podeu desplegar la pantalla que conté la resta de funcions:

També podeu clicar el botó

Com podeu observar en el desplegable de la mostra, hi ha diferents tipus de funcions, agrupades per categories.

Per utilitzar l’assistent, situeu-vos en la cel.la que voleu modificar. Aneu al menú Insereix | Fórmula | Més.. i al desplegable Insereix una funció, cliqueu damunt la categoria.

Cliqueu un sol cop damunt la funció que voleu aplicar. Si, com a l’exemple, trieu la funció per obtenir un promig MEDIAN, ens informa de la sintaxi que hem d’aplicar per construir la funció:

Quan feu doble clic anem a la cel.la activa que té la sintaxi predeterminada per tal que omplim els noms de les cel.les que intervenen com a argument de la funció substituint a número_1, número_2, etc.. Observeu que els arguments en una funció s’han de separar per un punt i coma.

Cliqueu Intro i veureu el resultat com en l’exemple:

En els següents capítols veureu com fer servir les funcions matemàtiques utilitzades més habitualment.