Diferenciar entre dades calculables i dades no calculables

El programa de càlcul de "Google Docs" és un programari de full de càlcul i, com a tal, la seva utilitat principal és facilitar dades a partir de càlculs més o menys complexos. Per tal que el valor d’una cel.la sigui calculable, ha de tenir un format diferent de text.

Es poden fer càlculs amb nombres, dates, hores, percentatges i també amb els valors resultants de fórmules o funcions que compleixin aquest requisit.

Vegeu aquest exemple, on tenim dades de diversos tipus:

  • Text (Client)
  • Nombres amb format text (Factura núm.)
  • Nombres amb format numèric (Import)

Amb totes aquestes dades es poden establir funcions, però únicament podríem fer càlculs amb les de format numèric, com per exemple, la SUMA d’ Import