Configurar el desat automàtic

Com s’ha dit, els documents es van guardant cada cert temps de forma automàtica.

Aquesta aplicació ens ofereix, a més, la possibilitat de recuperar les versions anteriors del document.

Aneu al menú Fitxer | Historial de revisions

Podeu revisar i seleccionar versions anteriors en aquesta pantalla: