Conèixer el lloc més adequat per desar un document

Els documents creats amb "Google Docs" no s’arxivaran al vostre ordinador sinó que ho faran en línia (on line) i podreu accedir-hi des de qualsevol lloc on tingueu accés a Internet.

És per això que el lloc on els desareu serà en la pròpia aplicació, amb accés exclusiu per al vostre usuari o per a qui autoritzeu a compartir el document

El que sí podeu fer és una ordenació per carpetes. Aquestes carpetes ("folders") les creareu anant al menú Nou | Folder

Us apareix la següent finestra, on heu de donar nom a la nova carpeta, igual com ho feu al vostre ordinador quan creeu un nou directori. Podeu també incloure-hi una descripció del contingut.

Deseu i ja teniu la carpeta creada:

Els documents estan ordenats a la finestra de la dreta. A la columna Nom es mostra el nom dels documents i a la de Carpetes/Ús compartit el nom de la carpeta que el conté i si fos el cas, els usuaris tenen accés al document. A Data s’informa de la data en què es va desar el document per darrer cop.

Per incloure un document en una de les carpetes disponibles, seleccioneu-lo prèviament i aneu al menú Mou a. A continuació seleccioneu la carpeta :