Obrir i tancar el programa

Per tenir accés als documents de Google o Google Docs heu de disposar d'un compte Google (usuari de correu Gmail) creat prèviament, atès que es tracta d'un processador de dades en línia. Un cop disposeu del vostre usuari i contrasenya, inicieu el navegador d’Internet i aneu a la pàgina de Google Docs.

Accediu a la vostra àrea personal introduint el mateix usuari de correu electrònic i la contrasenya.

S’executa l’aplicació amb la presentació del menú de carpetes i tipus de documents :

Des d’aquesta pantalla d’inici es pot crear un nou document o gestionar els documents existents, mitjançant les opcions dels menús.

Els botons d’eines del navegador no incidiran directament sobre els documents de Google Docs, tret de les funcions que es puguin aplicar com a qualsevol altra pàgina web.

Es poden crear i gestionar documents de text, fulls de càlcul, presentacions, formularis, etc.

En aquests capítols veureu com treballar amb fulls de càlcul.

Per sortir de l’aplicació, cliqueu l’ordre situada a la dreta de la pantalla.