Emprar la funció de càlcul producte

Amb aquesta funció matemàtica multiplicareu entre si tots els nombres o valors numèrics dels arguments inclosos a les caselles Número1, Número2, etc..

Introduïu els noms de les cel.les o rangs sobre els quals voleu calcular el producte de la mateixa forma que per a la resta de funcions.