Emprar l’assistent de fórmules

Com hem dit, es pot escriure directament una fórmula o una funció o podeu utilitzar l’assistent per a funcions de l'Excel. Cliqueu la corresponent icona

També accediu a aquest assistent anant al menú "Insertar | Función":

L'Excel conté fórmules predefinides que anomena funcions. L’assistent facilita de forma automàtica els arguments que componen la funció desitjada.

Hi ha diferents tipus de funcions. Amb les funcions matemàtiques podeu efectuar càlculs més o menys complexos a partir dels valors de cel·les o de rangs de cel·les. Tingueu en compte que el programa només calcularà funcions matemàtiques sobre les cel·les que continguin valors numèrics. Si alguna de les cel·les és buida o conté un tipus de valor diferent (text, lògics, etc.) no la tindrà en compte.

Trieu la funció desitjada i cliqueu "Aceptar". Si, com a l’exemple, trieu la funció "PROMEDIO", es presenta l’assistent :

Podeu escriure directament les cel·les o el rang de cel·les sobre el qual voleu fer l’operació al costat de Numero1, Número2, etc.. Si cliqueu la fletxa que hi ha a la dreta de cada barra de dades s’obre una petita finestra a l’hora que podeu seleccionar amb el cursor les cel·les del full :

Desprès cliqueu damunt la fletxa de la dreta i torneu a l’assistent de funcions on podeu acceptar o modificar les dades.

En els proper capítols coneixereu les funcions més utilitzades.