Omplir automàticament les cel·les

Si cliqueu damunt una cel·la veureu que la vora es ressalta i a la part inferior dreta hi ha un quadradet negre. És el "Controlador de relleno". Quan hi passem el punter del ratolí pel damunt, es transforma en una creu. Si l’arrossegueu cap a les cel·les a sota o a la dreta els valors de la cel·la es copiaran. Si el valor és una data, una hora o un nombre es pot incrementar amb successions numèriques i cronològiques.

Vegeu el següent exemple: Si feu alguna de les accions indicades i arrossegueu cap a baix i desprès cap a la dreta la cel·la activa d’aquest quadre:

obteniu el següent resultat:

Podeu crear sèries personalitzades o utilitzar les que el programa té predeterminades. Aneu al menú "Herramientas | Opciones | Listas personalizadas".

Si heu creat una llista en un full de càlcul, inseriu el rang que la conté a la casella "Importar lista desde las celdas" i cliqueu "Importar". També podeu escriure directament les entrades de la llista al quadre "Entradas de lista" i premeu "Agregar".