Combinar cel·les

Per combinar diverses cel·les, heu de seleccionar-les i en la finestra anterior cliqueu "Formato | Celdas | Alineación | Combinar".

És important assenyalar que quan es combinen cel·les el programa només insereix les dades de la cel·la situada a l’extrem superior esquerre. Per tal que la cel·la combinada mostri el contingut de totes les cel·les, l’haureu de copiar prèviament en la cel·la superior esquerra.

Podeu alinear el text de la cel·la combinada de la mateixa manera que s’ha explicat a l’apartat "Alinear text en una cel·la".