Canviar el color del text i el color de la cel·la

Heu vist a l’apartat anterior com es pot canviar el color del text amb l’opció Color de la font. També és pot canviar el color de la cel·la. Per fer-ho, aneu a "Formato | Celdas | Tramas | Sombreado de celda". Per defecte està activat "Sin color". N'hi ha prou que seleccioneu un dels colors de la paleta, accepteu i quedarà modificat. També podeu seleccionar una trama en aquesta finestra si voleu ressaltar encara més les cel·les.