Canviar la tipologia de la lletra

Per mostrar les dades introduïdes d’una manera clara i ben presentada teniu les eines que us permeten donar format al full de càlcul. Com ja s’ha dit, les barres d’eines "Formato" i "Estándar" han d’estar sempre visibles per facilitar aquesta tasca.

Aquests formats els podeu definir de forma prèvia a la introducció de les dades, seleccionant rangs de cel·les a les quals apliqueu un format determinat, o bé amb posterioritat.

Podeu copiar el format d’una cel·la a una altra o a altres amb el botó "Copiar formato" de la barra d’eines

Dins d’una mateixa cel·la es poden aplicar els diferents tipus de formats que ara veureu. Seleccioneu la cel·la o cel·les a les quals voleu donar format i aneu a la finestra "Formato | Celdas | Fuente".

Les opcions que es poden modificar des d’aquesta finestra són:

  • El tipus de lletra
  • L’estil (normal, negreta, , etc.)
  • Mida de la lletra
  • Opcions de subratllat
  • Color de la font
  • Efectes: "Tachado", "Superíndice" o Subíndice"

Es pot donar diferents formats al contingut d’una cel·la de text. Per fer-ho, seleccioneu els caràcters als quals voleu aplicar un format concret. Per exemple: