Diferenciar entre dades calculables i dades no calculables

L'Excel és un programari de full de càlcul i com a tal la seva utilitat principal és facilitar dades a partir de càlculs més o menys complexos. Per tal que el valor d’una cel·la sigui calculable, ha de tenir un format diferent de text.

Es poden fer càlculs amb nombres, dates, hores, percentatges i també amb els valors resultants de fórmules o funcions que compleixin aquest requisit.