Vista preliminar

Per veure com quedarà el full i fer les modificacions que calgui abans d’imprimir-lo, feu una vista preliminar.

  • Menú "Archivo | Vista preliminar"

Us mostrarà la següent pantalla des d´on podeu anar a les diferents opcions mitjançant els botons de la barra superior:

  • "Anterior y Siguiente": Quan el full té diverses pàgines, podeu anar endavant o endarrere amb aquests botons.
  • Zoom : Per ampliar o reduir la mida de visualització. El punter del ratolí es converteix en una lupa:

amb la qual cliqueu damunt de la pàgina segons ens calgui augmentar-la o no.

  • Imprimir :Us apareix la finestreta amb les opcions d’impressió que veureu més endavant:

  • Configurar: Quan cliqueu damunt aquest botó apareix la finestra de "Configurar página", que tractarem en el següent tema:

A diferència de la finestra que es desplega quan activem l’opció del menú "Archivo | Configurar página", en aquesta finestra no teniu disponibles els botons d'Imprimir ni Vista preliminar. Com podem veure, la vista preliminar la teniu activa i l’opció d’imprimir la teniu en un botó a la barra superior.

  • "Márgenes": Amb aquesta opció es visualitzen els marges i les amplades de les columnes del document. Si situeu el cursor del ratolí damunt de les línies de marges i premeu el botó esquerre se us permet arrossegar-les per modificar-les. També podeu modificar de la mateixa manera l’amplada de les columnes.
  • "Cerrar" : Premeu aquest botó per sortir de Vista preliminar.
  • "Ayuda" : Mostra l’ajuda sobre qüestions relacionades amb aquest tema.