Eliminar cel·les

Seleccioneu la cel·la o cel·les que voleu eliminar i aneu al menú "Edición | Eliminar". En aquest cas heu de triar de quina manera fer-ho: desplaçant les cel·les cap amunt o cap a l’esquerra.

Recordeu que a molts d’aquests menús també podem accedir-hi des de la cel·la activa i prement el botó de la dreta del ratolí. Es mostra el següent menú contextual:

Clicant l’opció "Eliminar" aquest botó damunt de la cel·la activa, surt la finestreta següent, on podeu triar diverses opcions: