Eliminar files i columnes

Per eliminar una o diverses files i una o més columnes, primer les heu de seleccionar, clicant damunt del títol de la fila o del de la columna corresponents, després, heu d´anar al menú "Edición | Eliminar".