Inserir cel·les

Si el que voleu és inserir cel·les, aneu al menú "Insertar | Celda "

Seleccioneu cap a on voleu desplaçar-vos respecte de la cel·la activa.