Inserir files i columnes

Per inserir una fila o una columna, aneu al menú "Insertar | Fila" o "Insertar | Columna".

La fila s’inserirà a sobre de la fila corresponent a la cel·la activa. La nova columna s’inserirà a l’esquerra de la columna de la cel·la activa.