Configurar el desat automàtic

Podeu triar que els fitxers es desin automàticament. Per fer-ho, aneu al menú "Herramientas | Autoguardar"

Definiu en minuts cada interval de temps en què el programa guardarà automàticament els canvis. Especifiqueu, si cal, que us demani confirmació abans de fer-ho.