Conèixer el tipus de dades

A les cel·les podeu introduir-hi diferents dades que l'Excel interpretarà depenent del tipus que siguin:

  • Si escriviu directament un valor numèric, una data, text, etc.., només canviarà el contingut si editeu novament el contingut de la cel·la.

  • Si el que inseriu és una funció, una fórmula o referències a altres cel·les, dóna resultats diferents depenent dels valors determinats prèviament.