Definir files i columnes

L’espai de treball del full de càlcul està dividit en files i columnes, que formen una graella amb les caselles o cel·les en les quals, com ja s’ha dit, s’han d’introduir les dades.

Les columnes s’anomenen amb lletres o combinacions de lletres (A,B,AC..) i les files estan numerades (des del número 1 fins al 65536). La lletra de la columna més el número de la fila donen nom a una cel·la. Aquest nom és de molta utilitat per localitzar-la amb facilitat dins del full de càlcul.

Podeu donar diferents formats d’amplada, alçada, color de fons, etc., per millorar la presentació de les dades sense que variï el contingut.

Podeu ampliar o reduir les mides arrossegant el marge de la capçalera de columna cap a la dreta o de la fila cap avall amb el punter del ratolí, que es transforma en una creu.

També podeu modificar diverses columnes o files alhora seleccionant-les prèviament. Quan arrossegueu el marge de la capçalera d’una columna o fila, totes les seleccionades prendran la mateixa mida.

També es poden ocultar files i columnes sense perdre cap dada si un cop heu seleccionat les files o columnes que voleu amagar cliqueu a sobre amb el botó dret del ratolí i trieu Ocultar del menú emergent.

Per tornar a veure les files o columnes amagades, seleccioneu les files o columnes anterior i posterior a les amagades, cliqueu el botó dret del ratolí i seleccioneu Mostrar