Definir un llibre

Els fitxers creats amb el programa Excel 97 s’anomenen "Libro".

Cada llibre conté diversos fulls de càlcul en els quals introduireu les dades, gràfics o altres elements per treballar-hi. Quan s’obre un nou llibre, l'Excel crea de forma automàtica tres fulls, als quals anomena per defecte "Hoja1", "Hoja2" i "Hoja3".

Les dades introduïdes en els diferents fulls de càlcul d’un mateix llibre poden estar relacionades entre si donant com a resultat combinacions entre els valors de cel·les situades en diferents fulls.

També es poden introduir dades o donar formats simultàniament en diversos fulls d’un mateix llibre prement la tecla Ctrl i l’etiqueta dels fulls que ens interessi modificar conjuntament: