Emprar la funció de suma automàtica

Seleccioneu la cel·la on ha d’anar el resultat de la suma i cliqueu el botó de Funcions

Es seleccionarà un rang de cel·les. Si el rang no és correcte, seleccioneu amb el punter del ratolí el rang que desitgeu i a continuació cliqueu el botó d’acceptar o Intro