Refer un canvi

Cliqueu el botó de la barra d’eines corresponent, on també podeu desplegar les opcions per triar quina entrada voleu restaurar.