Inserir cel·les

Seguiu les mateixes passes que al capítol anterior, triant aquesta vegada com voleu desplaçar la cel.la o cel·les.