Conèixer el lloc més adequat per desar un document

Els documents s’han de guardar a un directori fàcil de reconèixer dins del vostre ordinador.

El sistema operatiu Windows disposa, per defecte, de la carpeta "C:\…\Documents", en la qual, com si es tractés d’un arxiu físic, podeu organitzar noves carpetes o directoris per assumpte o altre tipus de classificació que us sigui útil.

També podeu fer que el programa arxivi, per defecte, els documents en un dels directoris existents. Per fer-ho, aneu a Fitxer | Opcions i a la pantalla emergent trieu la pestanya Desament.

En la casella Ubicació per defecte del fitxer podeu acceptar la que el programa us insereix automàticament o bé escriure la ruta del directori que us sigui més convenient.