Emprar referències relatives i absolutes a funcions

Com ja s’ha dit, a les fórmules relacionareu valors constants o referències a cel·les.

Introduireu determinats valors o els noms de les cel·les que contenen els arguments sobre els quals fareu els càlculs. També podeu fer càlculs amb un rang de cel·les com a argument.

La forma en què el programa interpreta les referències a cel·la depèn del tipus de referència que feu servir. N´hi ha de diversos tipus. Ara veureu com utilitzar les referències relatives i absolutes.

  • Referències relatives: Cada cel·la s’identifica per la lletra de la columna i el número de la fila. Quan en una fórmula introduïu aquest nom, per exemple "B7", l'Excel no llegeix directament el valor de la cel·la sinó que ho fa en relació a la posició relativa que estem indicant.

Per exemple, si “B7” conté la següent fórmula "=SUMA(B5:B6)", quan l’arrossegueu o copieu i enganxeu a la cel·la “C7” la fórmula queda modificada automàticament i mostra un nou resultat per a “=SUMA(C5:C6)"

  • Referències absolutes:

Si voleu que l'Excel llegeixi un valor en una cel·la sense que canviï quan l’arrossegueu, heu d’emprar referències absolutes. Per fer-ho, poseu el signe $ davant dels caràcters identificadors de la fila i la columna. En el cas anterior la fórmula a la cel·la "B7" es mantindria "=SUMA($B$5:$B$6)"

També podeu utilitzar referències mixtes, combinant els dos tipus de referències. Podeu mantenir fixa la columna però no la fila, o a la inversa. En aquest cas, el resultat també serà diferent quan arrossegueu o copieu la cel·la.